Vernostná platforma pre profesionálovMDI.SK, s.r.o. je oficiálnym obchodným partnerom spoločnosti Axiom Consulting v strednej  východnej Európe pre vernostnú platformu MERIT Loyalty Suite.  Vytvárame vernostné programy, zastrešujeme projekt manažment, konzultácie a prevádzku vernostných riešení.

Uložiť

Merit Loyalty Suite

Merit Loyalty Suite od spoločnosti Axiom je súborom dômyselných nástrojov a metodológií prepojených do integrovanej, a pritom modulárnej architektúry, určených na vývoj efektívnych a výnosných vernostných programov pre zákazníkov. Všetky moduly tohto balíka sú vzájomne integrované tak, aby umožnili komplexnú správu riešení lojality na najmodernejšej úrovni.

Modul Merit Foundation

Modul Merit Foundation predstavuje prevádzkovú základňu na zabezpečenie spoľahlivej, nastaviteľnej a zároveň finančne nenáročnej prevádzky, ktorý sa vyznačuje mimoriadnou flexibilitou, všestrannosťou a možnosťou mimoriadne rýchleho zavádzania riešení do praxe. Jeho dômyselné funkcie na správu klientov, administratívne nástroje a bohaté propagačné možnosti tvoria ideálny základ na vybudovanie prepracovaných stratégií priznávania odmien.

Riadenie kampane v reálnom čase

Produkt Merit Campaigns umožňuje online či v reálnom čase zabezpečovať fungovanie riešení lojality priamo u obchodníka na predajni, webe, bankomate či iných kanáloch sprostredkujúcich transakcie zákazníkom. V ponuke je široké spektrum rôznych foriem odmien, ako sú elektronické poukazy a kupóny, zľavy, body či bezplatné produkty, ktoré zaručia, aby zákazník za svoj nákup získal skutočné výhody a obchodník mal k dispozícii tie správne nástroje na motivovanie k nákupu v rámci určených kategórií na konkrétnych miestach.

Univerzálne a konkrétne riešenia

Programy spoločnosti Merit pre individuálne odvetvia ponúkajú tie najlepšie riešenia pre konkrétne odvetvia, pričom ich funkcie optimálne zodpovedajú požiadavkám aj najnáročnejších obchodných sfér, ako je bankovníctvo, poistné a finančné služby, maloobchodný predaj, predaj pohonných látok či cestovanie a zábava.

Samostatné a kombinované programy

Balík produktov Merit Loyalty Suite umožňuje kompletné vytvorenie, zavedenie a prevádzku individuálnych programov aj programov spolupráce dvoch či viacerých značiek. Môžete súčasne zabezpečovať podporu pre letecké spoločnosti, maloobchodníkov, internetových predajcov, predajcov pohonných hmôt, poisťovne, hotely či prepravné linky podnikov.

Komplexné pokrytie kanálov komunikácie

Modul Merit eChannels je obrazom dômyselnej integračnej stratégie spoločnosti Merit – sprostredkovávať plynulú interakciu a prepojenie každého prostriedku, umožňujúceho vytváranie a manipuláciou s informáciami o zákazníkoch: EFT-POS terminály, bankomaty, kiosky, internet, smartfóny, elektronické portály, telefonické centrá, sociálne médiá atď.

Jednoduchá integrácia do používaných systémov

Produkty balíka Loyalty Suite je možné jednoducho zaviesť do existujúcich systémov na vzájomnú výmenu údajov. Ponúkajú široké spektrum rozhraní a integračných prostriedkov uspôsobených na priame zavedenie v čo najkratšom čase.

Analýza a sledovanie lojality zákazníkov

Modul Merit Inteligence do procesov správy lojality zavádza možnosť analyzovania a sledovania lojality vďaka dôslednej segmentácii, diferenciácii a zacieleniu jednotlivých zákazníkov za podpory kľúčových funkcií, slúžiacich na riadenie hospodárnosti vernostných riešení a vykazovanie údajov.

w

Inteligentná komunikácia

Modul Merit Communications umožňuje personalizovanú, priamu a zmysluplnú komunikáciu prostredníctvom viacerých jazykov a kanálov, pričom zamestnancom spravujúcim otázky lojality ponúka možnosť využitia proaktívnych aj reaktívnych notifikácií na priamy dialóg so zákazníkmi.