PROCESS COMMUNICATION MODEL

PROCESS COMMUNICATION MODEL

Všetci naši pracovníci sú školení prostredníctvom Process Communication Modelu, jeho využitie nás inšpirovalo k tomu, aby sme začali ponúkať toto unikátne know-how aj našim klientom a komukoľvek, kto chce lepšie komunikovať a pochopiť tých druhých.

Každý mesiac môžete využiť účasť na dni otvorených dverí PCM v Bratislave a …
verím, že získate nový, užitočný pohľad na komunikačné správanie ľudí.

PROCESS COMMUNICATION MODEL®

MDI.SK – certifikovaný tréner Kahler Communication Europe

PCM® je inovatívny komunikačný a osobnostný model, ktorý vám umožní porozumieť, motivovať a komunikovať efektívne so svojím okolím.  PCM sme začali využívať pre naše vlastné komunikačné tréningy a aktivity a chceme ju šíriť ďalej.

Od 1978 PCM využívala NASA pre výber astronautov a zostavovanie efektívnych tímov, dnes to môžete využívať aj Vy.

ČO JE PCM (THE PROCESS COMMUNICATION MODEL®)

Process Communication Model® je inovatívny komunikačný a osobnostný model, ktorý vám umožní porozumieť, motivovať a komunikovať efektívne so svojím okolím. 

Pomocou PCM využívate sadu praktických nástrojov navrhnutých špeciálne pre úspešnú každodennú komunikáciu v pracovnej, či súkromnej oblasti.

Process Communication Model® vytvoril americký psychológ a univerzitný profesor Dr. Taibi Kahler v polovici sedemdesiatych rokov. Skúmal medziľudskú komunikáciu a počas svojej práce s klientmi si všimol, že v každodennom správaní existujú určité vzory, ktoré sú spojené so špecifickými pozitívnymi a negatívnymi reakciami na určité veci a udalosti. Tiež videl rad negatívnych reakcií, ktoré boli spojené so stresom. Taibi došiel k záveru, že na základe toho, čo váš partner hovorí a ako sa chová, môžete spoľahlivo predpovedať jeho reakcie v rôznych stresových situáciách.

Za svoju vedeckú prácu The Miniscript, z ktorej vychádza Process Communication Model® bol Dr. Taibi Kahler ocenený v roku 1977 cenou Erica Berneho za významný vedecký objav (Eric Berne Memorial Scientific Award), ktorú udeľuje International Transaction Analysis Association a je odborníkmi považovaná za Nobelovu ceny v oblasti psychológie.

Process Communication Model® ponúka spoľahlivé a overené metódy identifikácie a pochopenie štruktúry osobnosti, vysvetľuje aký je vplyv životných udalostí na konkrétnu osobnosť a komunikačnú dynamiku medzi ľuďmi. Na základe vedecky oceneného klinického objavu PCM bolo vytrénovaných viac ako milión ľudí z piatich kontinentov z rôznych oblastí (ako sú manažment, obchod, predaj,vzdelávanie,  politika, medicína, medziľudské vzťahy atď.), ktorí sa zúčastnili  tréningu PCM.

NASA využíva PCM

NASA začala PCM (Process Communication Model®) používať pri výbere a vzdelávaní astronautov už v roku 1978, kedy najala Dr.Taibiho Kahlera ako poradcu v procese výberu kozmonautov. Jedným z jeho úloh bolo určenie typov osobnosti a výber tých, ktorí si navzájom lepšie rozumejú a dokážu navzájom spolupracovať.

Dôvod bol zrejmý – kozmonauti strávia veľa času uzavretí v malom priestore, v stresových a potenciálne nebezpečných situáciách. Pri práci na tomto projekte využil  PCM model, ktorý NASA potom využívala ako základný nástroj pre výber astronautov.

Dnes model používajú riaditelia a manažéri veľkých firiem a korporácií, významní politici aj psychológovia a môžete aj VY!

VYUŽITIE PCM PRE BIZNIS

Process Communication Model® ponúka množstvo nástrojov pre rozvoj kompetencií v rámci vašej organizácie. Sila tohto prístupu spočíva v originalite modelu, ktorý vám umožní pripraviť  túto tréningovú  investíciu  tak, aby zodpovedala firemnej stratégii a potrebám vašich zamestnancov.

Management: Pomôže zlepšiť komunikáciu, motiváciu zamestnancov a organizáciu práce a pracovného priestoru

Predaj: Spoznajte svojho klienta a dosiahnete vynikajúce výsledky

Team building: Zlepšenie tímovej  spolupráce  a zníženie pravdepodobnosti vzniku nedorozumení a konfliktov

Individuálny koučing: Zvyšovanie povedomia a naplnenie potenciálu

Team koučovanie: Maximalizácia talentov

Riadenie konfliktov: Uvoľnenie napätia a riešenie  konfliktov

Recruitment: Ako urobiť najlepšie rozhodnutie a výber

Školitelia a tréneri: Zefektívnenie tréningu a učenia nových kompetencií

TYPY OSOBNOSTÍ PODĽA PCM

Výskum správania a osobnostných typov, ktorý Dr.Kahler realizoval, potvrdil, že každý z nás je unikátnym mixom šiestich jednoznačne definovaných osobnostných typov.

Každý osobnostný  typ je charakterizovaný konkrétnym správaním, svojimi silným stránkami a má svoje psychologické potreby. Každý typ spoznáva a vníma svet svojím preferovaným spôsobom a preferuje svoje obľúbené komunikačné kanály. Dr. Kahler dokázal, že každý typ má svoju predpovedateľnú stresovú sekvenciu – správanie, ktoré demonštruje pod stresom. Práve schopnosť predpovedať správanie pod stresom je jednou z hlavných predností PCM v manažmente, komunikácii, či osobnom raste.

V PCM hovoríme o osobnostných typoch v nás. To nám umožňuje využívať rôzne typy správania a spôsobov komunikácie s rôznymi typmi osobností – potrebujeme sa len naučiť ako. Naša osobnosť je zložená zo všetkých šiestich osobnostných typov, niektoré sú pre nás prirodzené, k iným pristupujeme s väčšou námahou.

Prvým krokom identifikácie Vašej štruktúry osobnosti je on-line dotazník – Personality Pattern Inventory. Po jeho vyplnení získate svoje osobnostné “kondomínium”, ktoré Vám umožní spoznať Vaše individuálne zloženie osobnosti.

 

Chcete vedieť viac?

Príďte na deň otvorených dverí, alebo nám zavolajte!

PONUKA PCM TRÉNINGOV A SLUŽIEB

PCM I

základné koncepty

2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie základných konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci získajú praktické nástroje na identifikáciu osobnostných typov, ich preferovaných komunikačných kanálov, zlepšenie komunikácie a predchádzaniu konfliktov. Predpokladom účasti je zodpovedanie osobnostného dotazníka – Personal Pattern Inventory (PPI).

PCM II

pokročilé témy

2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie pokročilých konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci prehĺbia svoje poznatky osobnostných typov, ich stresových sekvencií a osvoja si komunikačné postupy k ich pozitívnemu riešeniu a využitiu v osobnej komunikácii alebo riadení.

PCM Key to Me

individuálny koučing

Podrobný osobnostný profil a osobná konzultácia (1 hod.), ktorá umožní rozvinúť Vaše unikátne zručnosti a črty vašej osobnosti. Zameranie je na sebauvedomenie, identifikáciu pozitívneho správania a následne stresových sekvencií. Výborný úvod do PCM.

PCM Sales Profil

koučing pre predajcov

Podrobný osobnostný profil a osobná konzultácia (1 hod.), ktorá umožní zamerať sa na vaše predajné zručnosti, pracovné a komunikačné preferencie. Odhaľuje vaše silné stránky a identifikuje faktory ktoré prispievajú k stresovému správaniu s klientom. Poskytuje stratégiu pre predchádzanie stresových sekvencií.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PCM

Každý mesiac ponúkame krátky úvodný workshop o PCM zdarma pre všetkých. Jedinou podmienkou je registrácia, aby sme Vám rezervovali miesta.

Téma workshopu: 

Ako využívať PCM v komunikácii, alebo čo by ste dali za to, keby ste konečne pochopili správanie Vášho partnera?

2 hod. interaktívny workshop

Základné predstavenie vedecky oceneného objavu Proces Communication Model® a praktické komunikačné cvičenia zamerané na identifikáciu osobnostného kondomínia účastníkov, ukážky rôzneho vnímania jednotlivých typov osobnosti a preferovaných kanálov komunikácie. Diskusia k zdrojom komunikačných konfliktov a možností ich riešenia.

Dátumy konania:

14. november  16:00 hod. – PLNÉ

29. november  08:00 hod.

Miesto konania:

Cukrová 14, 811 08 Bratislava

Mám záujem o
PCM I - základné konceptyPCM II- pokročilé témyPCM Key to Me - individuálny koučingPCM Sales Profil - koučing pre predajcov

Registrácia na deň otvorených dverí

Súhlasím so spracovaním údajov pre potreby registrácie a komunikácie PCM podujatia.